De gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren hebben besloten de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) te verruimen en de voorwaarden aan te passen. Hierdoor komen meer mensen in aanmerking voor ondersteuning en is het uit te keren bedrag verdrievoudigd. Daarmee kiest het college van burgemeester en wethouders voor een ruimhartigere regeling. 

U kunt een aanvraag doen, als uw inkomen (aanzienlijk) gedaald is door de coronacrisis en uw woonlasten daardoor te hoog geworden zijn. Heeft u moeite met het betalen van bijvoorbeeld huur, hypotheek of energiekosten door inkomensterugval door de coronacrisis? Mogelijk komt u in aanmerking voor de regeling.

Heeft u al een beroep gedaan op deze regeling? Dan wordt uw aanvraag opnieuw bekeken en zal waar nodig ook aanpassing plaatsvinden in de toekenning. TONK geldt voor de maanden januari tot en met juni 2021. U kunt TONK tot 1 oktober 2021 met terugwerkende kracht aanvragen. Vraagt u TONK bijvoorbeeld in juli 2021 aan? Dan kan deze ingaan op 1 januari 2021. 

De concrete wijzigingen

 • De periode over de inkomensterugval is aangepast naar twee peildata, te weten januari 2020 ten opzichte van januari 2021;
 • Maximale hoogte TONK: er is gekozen voor een eenmalige bijdrage van € 2700,00 per gezinshuishouden;
 • De woonquote; deze is komen te vervallen en zal niet meer worden meegenomen in de aanvraag;
 • Aanvragen die onder de eerder vastgestelde beleidsregels zijn afgewezen, worden opnieuw beoordeeld aan de hand van de gewijzigde beleidsregels TONK.
 • Het percentage inkomensterugval is naar beneden bij gesteld op >20%;
 • De vermogensgrens is verhoogd naar de toeslagengrens Belastingdienst.

Verder blijft gelden dat u in aanmerking komt voor de regeling als:

 • Het inkomen van uw gezin is gedaald door de coronamaatregelen, bijvoorbeeld: 
  • U of uw partner werkt en heeft nog wel een inkomen. Maar dit is lager geworden.
  • U of uw partner heeft door de coronacrisis een uitkering nodig. Daardoor heeft u minder inkomen.
  • U of uw partner heeft geen inkomen meer. En u of uw partner heeft geen recht op een uitkering;
  • U kunt bepaalde noodzakelijke vaste woonlasten niet meer betalen;
 • Er is geen andere regeling waarmee u dat kunt oplossen.

Aanvragen

U kunt de ondersteuning aanvragen via het Informatiepunt Maatschappelijke Zaken. Het aanvraagformulier kunt via Informatiepunt Maatschappelijke Zaken opvragen op telefoonnummer (035) 528 12 47 en via info@maatschappelijkezaken.nl.