De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Als u ondersteuning vanuit de Wmo nodig heeft, betaalt u daarvoor een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is in 2020 maximaal € 19,00 per maand.

U kunt vanuit de Wmo bijvoorbeeld hulp vragen bij:

  • een schoon en leefbaar huis
  • in en om uw huis kunnen lopen of bewegen
  • praktische zaken goed regelen. Bijvoorbeeld het bijhouden van dingen die met geld te maken hebben
  • voldoende sociale contacten
  • reizen binnen uw woonplaats/regio
  • een nuttige dagbesteding
  • structuur in de dag of week

Betalingsregeling

U betaalt uw eigen bijdrage per maand aan het CAK. Begin 2020 kunt u tijdelijk meerdere facturen in één maand ontvangen: de laatste facturen voor hulp of ondersteuning in 2019. En de eerste facturen voor 2020. In overleg met het CAK kunt u gebruik maken van een (kosteloze) betalingsregeling.

Neem contact op met uw consulent als er iets niet klopt met de eigen bijdrage.