Het Wmo-vervoer in Laren wordt momenteel door Latax verzorgd. In februari 2020 heeft de gemeente de overeenkomst met Latax voor het Wmo-vervoer opgezegd. De overeenkomst loopt nog tot en met 31 december 2020. Voor inwoners die recht hebben op Wmo-vervoer, blijft het vervoer geregeld.

Inwoners die recht hebben op Wmo-vervoer blijven hier dus ook na 31 december 2020 gebruik van maken. De gemeente zorgt hiervoor. Hoe het vervoer in 2021 precies wordt geregeld, verwacht de gemeente voor de zomer 2020 te kunnen vertellen.

Waarom is de overeenkomst opgezegd?

De contracten die de gemeente aangaat, moeten voldoen aan bepaalde regelgeving (de zogenaamde Aanbestedingswet). De overeenkomst met LaTax voldoet niet aan deze regelgeving en is daarom beëindigd. De gemeente draagt er zorg voor dat de vervoersvoorziening niet wordt beëindigd. Gebruikers van deze voorziening hoeven zich dus geen zorgen te maken over het Wmo-vervoer.

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met het Advies- en Informatiepunt. Dat kan telefonisch via (035) 528 12 47 en via e-mail: hbel@sociaalplein.info.