De huidige maatregelen die het kabinet heeft genomen, zijn bedoeld om besmetting met het coronavirus in te dammen. Door zoveel mogelijk thuis te blijven, bijeenkomsten te mijden, 1,5 meter afstand tot anderen te houden en bij (lichte) klachten thuis te blijven, wordt de kans op het overdragen van het virus steeds kleiner. Maatschappelijke Zaken HBEL volgt de landelijke maatregelen, houdt zich daaraan en roept iedereen op om dit ook te doen. Voor de volledigheid leest u alle maatregelen op de website van de Rijksoverheid.

Werk, inkomen, welzijn en zorg

Het advies- en informatiepunt is bereikbaar op (035) 52 81 247. Mensen die een vast contactpersoon hebben, kunnen die persoon bereiken via het mobiele nummer dat zij hebben gekregen. En verder:

  • Het inloopspreekuur in de ochtenden in Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren vervalt.
  • Huisbezoeken en afspraken op het gemeentehuis worden uitgesteld, tenzij deze strikt noodzakelijk zijn.
  • Trainingen en groepsbijeenkomsten worden uitgesteld. Deelnemers krijgen daarvan bericht.