In 2023 stelt het kabinet opnieuw energietoeslag beschikbaar. Het gaat om ongeveer € 1300,- per huishouden.

Als u de energietoeslag automatisch ontvangt, bijvoorbeeld omdat u een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand ontvangt, dan krijgt u deze vanzelf. U hoeft hiervoor geen aanvraag te doen. Als u de energietoeslag niet automatisch heeft ontvangen maar wel aan de voorwaarden voldoet, kunt u de energietoeslag 2023 aanvragen. Op dit moment is nog niet precies bekend wanneer de energietoeslag automatisch wordt uitgekeerd. Ook moeten de voorwaarden om energietoeslag aan te vragen nog worden vastgesteld.

Meer informatie over de energietoeslag staat op www.maatschappelijkezaken.nl/energietoeslag