Bij een groot aantal ouders zijn de kinderopvangtoeslag en/of al uitgekeerde toeslagen teruggevorderd, de zogeheten toeslagenaffaire. Dit heeft ingrijpende gevolgen gehad voor de getroffen gezinnen. Naast financiële gevolgen, hebben ouders lang in onzekerheid gezeten. Voor veel gezinnen zijn de financiële en emotionele gevolgen zo hoog opgelopen dat zij er, ondanks de komende compensatie, niet meer uitkomen.

Oproep

Het Ministerie van Sociale Zaken heeft gemeenten gevraagd hulp te bieden aan gezinnen die slachtoffer zijn geworden van deze problemen met de kinderopvangtoeslag. Vanwege de privacywetgeving deelt de Belastingdienst de contactgegevens van getroffen gezinnen niet. Dit maakt het voor gemeenten niet mogelijk op de slachtoffers te benaderen.

Hulp van de gemeente

Ook in Huizen weten wij niet wie de gedupeerden zijn. Dat ze er zijn, weten we wel. We gaan graag met deze ouders in gesprek om samen met hen in kaart te brengen welke vragen zij hebben en hoe de gemeente kan helpen. Zo kan de gemeente onder meer hulp bieden bij de aanpak van schulden, inkomensondersteunende maatregelen treffen of ondersteuning bieden bij spanningen of andere problemen die in  het gezin zijn ontstaan.

Waar melden?

Gedupeerden kunnen zich melden bij het Informatiepunt van de gemeente via het e-mailadres info@maatschappelijkezaken.nl. Een medewerker van de gemeente neemt dan contact op om de gezinnen verder te helpen en samen te kijken wat de beste hulp is.