Het participatieverklaringstraject en het ondertekenen van de participatieverklaring is sinds 1 oktober 2017 een verplicht onderdeel van uw inburgeringsexamen. U bent door DUO geïnformeerd over de voorwaarden van uw inburgering en het participatieverklaringstraject (PVT).

Wat is het Participatieverklaringstraject?

Elk land heeft zijn eigen normen, waarden, rechten en plichten. Het traject is bedoeld om u hiermee kennis te laten maken. U sluit het traject af met het ondertekenen van de participatieverklaring. U verklaart daarmee dat u op de hoogte bent van de spelregels van de Nederlandse samenleving, dat u deze respecteert en dat u actief bijdraagt aan de samenleving. 

Hoe doet u mee?

Dit hangt af van uw situatie:

  • Bent u een Statushouder? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt een uitnodiging voor een traject van 8 workshops van de gemeente Huizen, namens Vluchtelingenwerk Midden-Nederland en TWINburgering. 
  • Bent u geen Statushouder? Dan volgt u een workshop van 1 dag. U meldt uzelf aan op de website van Vluchtelingenwerk Midden-Nederland.

Waar vindt de 1-daagse workshop plaats?

Omdat VluchtelingenWerk het belangrijk vindt dat het traject regelmatig wordt aangeboden, zal het verzorgd worden in de grotere gemeenten. U kunt zelf een keuze maken voor de locatie. Op de website bij 'kosten en voorwaarden' kunt u de brochure downloaden met alle nodige informatie over het traject. 

Gedurende de coronamaatregelen wordt de workshop digitaal gegeven. 

Wat kost de 1-daagse workshop?

Het volgende van de training en het ondertekenen van de verklaring kost € 150,-. U ontvangt een rekening van de gemeente Huizen. U kunt op 2 manieren betalen: 

  1. U betaalt dit bedrag vanuit uw lening bij DUO (via mijn inburgering op www.inburgeren.nl). DUO betaalt de rekening aan de gemeente Huizen. 
  2. U betaalt dit bedrag direct aan de gemeente Huizen.

Als u na aanmelding nog geen factuur heeft ontvangen, dan kunt u wel de training volgen. 

Wanneer ondertekent u de participatieverklaring?

U heeft 1 jaar de tijd om het traject van de participatieverklaring af te ronden. Deze termijn gaat in op de dag dat u zich inschrijft bij de gemeente. Rondt u het traject niet af binnen de termijn? En is dit uw eigen schuld? Dan krijgt u een boete van DUO. Voor deze boete kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen. 

Wie hoeft niet mee te doen?

  • Kinderen onder de 18 jaar
  • Ouderen die AOW ontvangen
  • Als u vóór 1 oktober 2017 verplicht was om in te burgeren.