Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK) is een steunmaatregel van het Rijk. TONK is een tegemoetkoming in de woonkosten voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Maatschappelijke Zaken voert de TONK uit voor de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. 

Voor wie is de regeling TONK

De regeling is bedoeld voor mensen die vanwege corona te maken hebben met een inkomensterugval waardoor ze hun woonlasten niet meer kunnen betalen. Het moet gaan om een flinke terugval in het inkomen en de woonlasten moeten naar verhouding een groot deel van het huidige inkomen bedragen. Er zijn dus een aantal voorwaarden:

  • U heeft te maken met een flinke inkomensterugval (minimaal 35%) tussen 2019 en januari 2021;
  • De terugval in het inkomen is veroorzaakt door Corona en/of door de coronamaatregelen van het Rijk;
  • U heeft in verhouding tot uw huidige inkomen hoge woonlasten (tussen de 35% en 60% afhankelijk van uw woonsituatie en inkomen (zie tabel woonlasten en rekenvoorbeeld);
  • U heeft niet meer eigen vermogen dan €6.295,00 voor een alleenstaande of €12.590,00 voor gehuwden en alleenstaande ouders (waarde van uw woning, auto en vermogen in een eventuele onderneming tellen niet mee).

Hoe hoog is het bedrag dat ik kan aanvragen?

Huishoudens die voldoen aan de voorwaarden voor de TONK ontvangen een vast bedrag voor de maanden januari t/m juni. Het gaat om een bijdrage van €150,00 per maand. In totaal ontvangen huishoudens dus €900,00 voor 6 maanden. Dit bedrag wordt in één keer uitgekeerd.

Tabel woonlasten en rekenvoorbeeld

Met de onderstaande tabel kunt u uitrekenen of u in aanmerking komt voor de TONK-regeling.

Netto inkomen januari 2021 Alleenstaande Gezin
t/m € 2.500 >40% >35%
t/m € 3.500 >45% >40%
t/m € 4.500 >50% >45%
t/m € 5.500 >55% >50%
> € 5.500 >60%  >55%

Uitleg tabel

In de tabel woonlasten kunt u zien hoe groot het percentage woonlasten van uw inkomen moet zijn om in aanmerking te komen voor de TONK. Dit is afhankelijk van uw inkomen en van uw woonsituatie. U kunt in de tabel kijken welk percentage op uw situatie van toepassing is. Kijk in de juiste rij (uw netto maandinkomen van januari 2021) en in de juiste kolom (alleenstaande of gezin). Daaruit volgt een percentage.

Het percentage dat u ziet is het minimum percentage van uw inkomen dat u uitgeeft aan woonlasten om aanspraak te maken op de TONK.

Als u bijvoorbeeld € 2.500 netto per maand verdient en u bent een alleenstaande, dan is het percentage voor u 40% (links boven in de tabel). Dat betekent dat als u meer dan 40% van uw inkomen van € 2.500 per maand betaalt aan uw woning, u in aanmerking komt voor de TONK. 40% van € 2.500 is € 1.000. Dus bij een huur of hypotheek van meer dan € 1.000 per maand voldoet u aan deze voorwaarde. 

Vraag TONK aan in uw eigen gemeente

Goed om te weten: u vraagt de TONK aan in de gemeente waar u woont, niet waar u werkt en/of onderneemt. Voor de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren vraagt u de TONK aan bij Maatschappelijke Zaken. 

Vragen of een aanvraagformulier aanvragen

U kunt het Informatiepunt Maatschappelijke Zaken bellen of mailen als u vragen heeft of als u een aanvraagformulier voor de TONK wilt ontvangen. 

Contact Informatiepunt:
Mail: info@maatschappelijkezaken.nl Vermeld in de e-mail duidelijk uw naam, telefoonnummer en adres.
Telefoonnummer: (035) 528 12 47