Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK) is een steunmaatregel van het Rijk. TONK is een tegemoetkoming in de woonkosten voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Maatschappelijke Zaken voert de TONK uit voor de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. 

Voor wie is de regeling TONK

De regeling is bedoeld voor mensen die vanwege corona te maken hebben met een inkomensterugval waardoor ze hun woonlasten niet meer kunnen betalen. Het moet gaan om een terugval in het inkomen. Heeft u moeite met het betalen van bijvoorbeeld huur, hypotheek of energiekosten door inkomensterugval door de coronacrisis? Mogelijk komt u in aanmerking voor de regeling. Er is een aantal voorwaarden verbonden aan de regeling:

  • U heeft te maken met een inkomensterugval van minimaal 20% (peilmaand januari 2020 t.o.v. peilmaand januari 2021);
  • De terugval in het inkomen is veroorzaakt door Corona en/of door de coronamaatregelen van het Rijk;
  • Uw vermogen ligt niet hoger dan de toeslagengrens van de belastingdienst.

Hoe hoog is het bedrag dat ik kan aanvragen?

De maximale hoogte van de TONK is een eenmalige bijdrage van € 2700,00 per gezinshuishouden.

Vraag TONK aan in uw eigen gemeente

U kunt de ondersteuning aanvragen via het Informatiepunt Maatschappelijke Zaken waar u ook het het aanvraagformulier kunt opvragen. 

Aanvraagperiode

De TONK geldt voor de maanden januari tot en met juni 2021. U kunt TONK tot 1 oktober 2021 met terugwerkende kracht aanvragen. Vraagt u TONK bijvoorbeeld in juli 2021 aan? Dan gaat deze in op 1 januari 2021 en eindigt op 30 juni 2021. 

Meer informatie of TONK aanvragen

U kunt het Informatiepunt Maatschappelijke Zaken bellen of mailen als u vragen heeft of als u een aanvraagformulier voor de TONK wilt ontvangen. 

Contact Informatiepunt

Mail: info@maatschappelijkezaken.nl Vermeld in de e-mail duidelijk uw naam, telefoonnummer en adres.
Telefoonnummer: (035) 528 12 47