Tijdens de bijeenkomst Sociale Veiligheid op woensdag 7 februari is afscheid genomen van Anita Campbell als projectondersteuner Veilig Actief. Wethouder Fleur van der Kleij bedankte Anita voor haar onvermoeibare inzet en de diverse rollen die zij heeft vervuld voor Veilig Actief. 

Sinds de oprichting van Veilig Actief in 2016 is Anita Campbell actief betrokken geweest als projectondersteuner vanuit het Sportplatform Huizen. Zij droeg bij aan het bevorderen van veilige sportomgevingen, veilige verenigingen en een veilig leefklimaat voor zowel jong als oud.

Anita heeft altijd een proactieve rol gespeeld door belangrijke thema's aan te kaarten en waardevolle onderwerpen op de agenda te zetten. Met haar ambitie en interesse heeft ze inspirerende sprekers en voorbeeldfiguren weten uit te nodigen voor de bijeenkomsten van Veilig Actief. Haar talent om verbinding te maken met vrijwilligers en mensen uit het verenigingsleven heeft velen gemotiveerd om actief deel te nemen aan de activiteiten van Veilig Actief Huizen.

Anita blijft vertrouwenscontactpersoon van een aantal verenigingen bij Veilig Actief. Als bestuurslid van het Sport Platform Huizen blijft zij een belangrijke schakel naar de verenigingen.