De campagne ‘NIX18 = Niet voor niks’ is 8 april gestart om ouders eraan te herinneren waarom het belangrijk is om kinderen onder de 18 geen alcohol te laten drinken. Volgens de GGD Gooi en Vechtstreek is de afgelopen jaren het alcoholgebruik onder jongeren in Gooi en Vechtstreek afgenomen, maar nog steeds drinken ze te veel en beginnen ze te jong. Via diverse kanalen wordt aandacht gevraagd voor de NIX18-boodschap.

Het drinken van alcohol is schadelijk voor de gezondheid. Voor jongeren onder de 18 geldt dat nog meer omdat hun hersenen nog volop in ontwikkeling zijn. NIX18 is dus niet voor niks.

Campagne richt op 3 punten

De campagne richt zich op 3 punten om alcoholgebruik bij jongeren tegen te gaan en hun ontwikkeling te stimuleren. Zo worden ze beschermd voor nu en later.

  • ‘NIX18 = Gezonde hersenen’. De hersenen van kinderen zijn nog lang niet volgroeid en willen zich nog ontwikkelen. Alcohol drinken werkt de ontwikkeling juist tegen.
  • ‘NIX18 = Focus in de klas’. Alcohol zorgt voor een mindere concentratie. Door geen alcohol te drinken presteren kinderen beter op school.
  • ‘NIX18 = Veilig thuiskomen’. Als kinderen geen alcohol drinken, gaan ze fris terug naar huis van een feestje. De kans op een ongeluk is dan veel kleiner.

Activiteiten voor ouders en professionals

In aansluiting op de campagne organiseert GGD Gooi en Vechtstreek activiteiten voor ouders en professionals.

  • Op 11 april kunnen jeugdprofessionals een training volgen over het signaleren en bespreekbaar maken van middelengebruik.
  • Op 29 mei is er een online ouderavond over opvoeding, alcohol en andere middelen. Daarnaast zijn er speciale pakketten voor ouders samengesteld om het gesprek met hun kind aan te gaan.

Meer informatie over alle activiteiten is te vinden op www.hierfixjenix.nl.

10 jaar NIX18 in regio Gooi en Vechtstreek

Dit jaar is het 10 jaar geleden dat de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcoholhoudende dranken van 16 naar 18 jaar is gegaan. Een mooi moment om terug te blikken op wat NIX18 tot zover heeft opgeleverd in onze regio. Daarom publiceert GGD Gooi en Vechtstreek later dit jaar een infographic over 10 jaar NIX18 in de regio met nieuwe cijfers uit de Gezondheidsmonitor Jeugd.

In Regio Gooi en Vechtstreek wordt integraal samengewerkt om het alcoholgebruik onder jongeren verder terug te dringen. Naast voorlichting aan ouders bestaat de aanpak onder meer uit het programma Helder op School, toezicht door gemeenten op de naleving van de NIX18-regels bij alcoholverstrekkers en voorlichting op scholen en aan professionals. Kijk voor meer informatie over de integrale aanpak van de regio op: NIX18 | GGD (ggdgv.nl).