Bel uw huisarts of de huisartsen post

Bij medische hulp belt u de huisarts. In de avonduren en het weekend wordt u verwezen naar de dienstdoende arts of huisartsenpost. Voor meer informatie kijk op de website van uw huisarts. 

112 bellen

U belt 112 bij acute spoedeisende hulp.

Crisisdienst GGZ via de huisarts te bereiken

De crisisdienst biedt hulp aan mensen met ernstige (acute) psychiatrische problemen. Bij een psychiatrische ziekte (bijvoorbeeld een psychose of depressie), bij een dreigende zelfmoord of door ernstige problemen zoals bijvoorbeeld scheiding of mishandeling. De crisisdienst is altijd beschikbaar. U kunt zich niet zelf direct aanmelden. Alleen erkende verwijzers (in de meeste gevallen de huisarts) kunnen via een hen bekend geheim nummer patiënten doorverwijzen naar de crisisdienst. Hebt u te maken met een dergelijke crisis? Neem dan contact op met de huisarts.