De afgelopen jaren is het aantal indicaties voor ambulante jeugdhulp op het gebied van geestelijke gezondheidszorg flink toegenomen. Belangrijke verwijzers zijn huisartsen en gemeente. Om eerder passende jeugdhulp aan te kunnen bieden, stelt de gemeente Huizen een praktijkondersteuner jeugd aan, die bij de groepspraktijk en gezondheidscentra in Huizen wordt gepositioneerd.

Jeugdwet

Vanuit de jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor de ambulante jeugd GGZ. Het gaat dan om de hulp aan jongeren (tot 18 jaar), bij wie sprake kan zijn van psychosociale problematiek. Wethouder Maarten Hoelscher: “Het is belangrijk dat jongeren op een goede manier zo snel mogelijk worden geholpen. Nu volgt veelal een verwijzing naar jeugdhulp GGZ, maar dat hoeft lang niet altijd de beste manier te zijn. Een praktijkondersteuner heeft de deskundigheid, de tijd en de ruimte om met de jongeren in gesprek te gaan en de hulpvraag goed te beoordelen met als doel het bieden van de best passende hulp. Dat kunnen bijvoorbeeld gesprekken met de praktijkondersteuner zijn of andere laagdrempelige zorg, dicht bij huis. Of toch een verwijzing naar jeugdhulp.” 

Pilot

De werving voor een praktijkondersteuner jeugd start binnenkort. De praktijkondersteuner komt in dienst van de gemeente Huizen, maar gaat aan de slag bij de huisartsen: 1 dag per week in de Groepspraktijk Huizen, 1 dag per week in gezondheidscentrum Huizermaat en 1 dag per week bij gezondheidscentrum Bovenmaat. De samenwerkingsovereenkomst die door de gemeente en de huisartsen is getekend gaat uit van een pilot voor 2 jaar. “We zijn niet de eerste gemeente die voor deze werkwijze kiest. De ervaringen in het land met zo’n praktijkondersteuner jeugd zijn veelbelovend. We hopen en verwachten dat we de pilot na 2 jaar kunnen omzetten naar een definitieve werkwijze”, aldus Maarten Hoelscher. 

Van links naar rechts: Maarten Hoelscher, wethouder / Marijn Diesch, voorzitter Maatschap groepspraktijk Huizen / Robert Boersma, directeur stichting wijkgezondheidscentra Huizen.