Heeft u vragen over de digitale overheid? Het Informatiepunt Digitale Overheid helpt u bij het vinden van informatie op de websites van de overheid. 

Met uw vragen over de digitale overheid kunt u terecht bij de informatiepunten in Bibliotheek Huizen en Bibliotheek Brinkhuis Laren. U kunt altijd bij de bibliotheek binnenlopen, u hoeft geen afspraak te maken, geen lid te zijn van de bibliotheek en er zijn geen kosten aan verbonden.

Meer informatie vindt u op de onderstaande websites:

Websites van de gemeente Huizen

Heeft u vragen over een website van de gemeente Huizen? U kunt deze op de volgende manieren aan ons stellen. Wij helpen u graag. 

Hulp bij formulieren invullen

Heeft u vragen over het invullen van formulieren, toeslagen of financiële regelingen? In 'Wegwijs Holleblok(externe link)' zitten mensen van verschillende organisaties die inwoners van Huizen kunnen helpen of kunnen verwijzen naar hulp.

Iedereen kan zonder afspraak binnenlopen. Dat kan elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in Wijkcentrum Holleblok, Holleblok 2 in Huizen. De hulp is gratis.

Organisaties die hier aan meewerken zijn: MEE, Schuldhulpmaatjes, Schuldhulploket, Vrijwillige thuishulp, Vluchtelingenwerk, maatschappelijk werk Versa, Sociaal Wijkteam, Jeugd en Gezin en vrijwilligers. Daarnaast is er een medewerker die kan tolken bij Arabisch en Tigrinya.