Mensen kunnen om diverse redenen de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Dit kan zich uiten in verward of zorgwekkend gedrag. Juist in deze tijd, met angst, stress of minder contact, is aandacht voor mensen die hulp nodig hebben belangrijk.

Omkijken naar elkaar

Er heersen veel vooroordelen over verward gedrag. Anders dan vaak wordt gedacht, zijn de meeste mensen met verward gedrag geen psychiatrisch patiënt en zijn de meeste mensen met verward gedrag niet gevaarlijk of overlast gevend. Door zorgzaam naar elkaar om te kijken naar iemand die kwetsbaar is, kan tijdig de juiste opvang, zorg en ondersteuning worden geboden.

Verward gedrag

Elke situatie met verward gedrag ziet er anders uit. Verschillende oorzaken kunnen een rol spelen bij verward gedrag, zoals dementie, een (licht) verstandelijke beperking, verslaving, schulden, verlies van een dierbare, verlies van een woning of baan. 

Vragen of melden

Het is niet altijd mogelijk om iemand zelf aan te spreken als u zich zorgen maakt. Het is belangrijk om altijd te letten op de eigen veiligheid en de coronamaatregelen in gedachten houdt. Als u zich zorgen maakt om iemand, kunt u contact opnemen met het landelijk nummer zorgwekkend gedrag: 0800 - 1205 of met het Advies- en Informatiepunt. De gemeente adviseert en kan eventueel hulp inzetten. In het geval van een gevaarlijke of levensbedreigende situatie kunt u 112 bellen. 

Kijk jij om of kijk jij weg

Kijk op www.kijkjijomofkijkjijweg.nl voor meer tips en informatie.