De Sociaal Medische Indicatie (SMI)regeling is bedoeld om inwoners tijdelijk financieel te ondersteunen in de kosten van kinderopvang als ze door medische of sociale omstandigheden niet in staat zijn de volledige zorg te dragen voor hun thuiswonende kinderen tot maximaal 13 jaar en niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Het gaat om kinderen, waar een gezonde ontwikkeling onder druk komt te staan vanwege ernstige en aantoonbare sociale, psychische of lichamelijke belemmeringen binnen het gezin. 

Bij het stellen van een sociaal medische indicatie wordt ook gekeken naar de eigen kracht en de ondersteuning vanuit het netwerk.