Met een Sociaal Medische Indicatie (SMI) ondersteunt de gemeente inwoners tijdelijk door een vergoeding te geven in de kosten voor kinderopvang. De regeling is bedoeld voor jonge kinderen, die zich niet goed kunnen ontwikkelen vanwege ernstige sociale, psychische of lichamelijke problemen binnen het gezin. 

Wat zijn de voorwaarden?

  • Uw kind gaat nog niet naar de middelbare school en is maximaal 13 jaar; 
  • U en uw kind wonen in Huizen, Laren, Blaricum of Eemnes;
  • Er is geen recht op reguliere kinderopvangtoeslag via de belastingdienst;
  • De kinderopvang of de gastouder is geregistreerd in het Landelijke Register Kinderopvang (LRK);
  • U bent op dit moment niet in staat om zelf goed voor uw kinderen te zorgen vanwege de thuissituatie. U bent bijvoorbeeld werkende ouder en uw partner  is gehandicapt (geraakt) of heeft een psychiatrische ziekte. Of u hebt als alleenstaande ouder zelf te maken met ernstige problemen, waardoor het (even) niet lukt.

De bijdrage is tijdelijk

Kinderopvang via de SMI regeling is bedoeld als tijdelijke oplossing om u even te ontlasten, zodat uw kind zich kan blijven ontwikkelen. De bedoeling is dat u het na verloop van tijd weer zelf kan. Met de betrokken consulent maatschappelijke zaken maakt u hier afspraken over. 
 

Hoe vraag ik een SMI aan? 

Zoek via de mail of telefonisch contact met Maatschappelijke Zaken en geef aan dat het om een Sociaal medische indicatie (SMI) gaat. Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een gesprek met een consulent Maatschappelijke Zaken en kunt u een aanvraag indienen. De consulent legt uit welke gegevens er nodig zijn om de aanvraag in behandeling te nemen en geeft informatie over het aanvraagformulier. 

Op basis van het gesprek en de informatie in de aanvraag, neemt de gemeente binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit of u een tegemoetkoming (SMI) krijgt. Hiervoor vragen wij, als dat nodig is, advies aan een onafhankelijke medisch adviseur. In het besluit van de gemeente staat voor welke periode wij een tegemoetkoming verstrekken en wat uw verplichtingen zijn. Deze periode is maximaal 1 jaar. Wanneer het nog niet lukt om een besluit te nemen, dan laten we dit vóór afloop van de 8 weken weten. Een reden hiervoor kan zijn dat we nog niet alle gegevens hebben ontvangen. 

Hoe hoog is de tegemoetkoming en hoe wordt deze uitbetaald? 

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van het inkomen, net als bij de reguliere kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst. De consulent kan u hierover meer informatie geven. Soms komt het voor dat een gastouder of een kinderdagverblijf een hoger uurtarief rekent dan de maximale vergoeding per uur, zoals die jaarlijks door de Belastingdienst wordt vastgesteld. Wij vergoeden echter geen hoger tarief dan deze maximale vergoeding per uur. Zie Bedragen kinderopvangtoeslag 2023 op de website van de Belastingdienst.

Hieronder vindt u alvast een aantal voorbeelden om een indruk te krijgen: 

Bruto jaarinkomen

Percentage dat gemeente betaalt voor opvang van 1e kind (of kind met de meeste opvanguren)

Percentage dat gemeente betaalt voor opvang overige kinderen

Ca. € 25.000,-

Ca. € 35.000,-

Ca. € 50.000,-

4% van de kosten

10% van de kosten

17,5% van de kosten

4% van de kosten

5% van de kosten

5% van de kosten

In het plan van aanpak leggen we vast of we de tegemoetkoming aan u betalen of rechtstreeks aan de opvangorganisatie. De vergoeding wordt overgemaakt nadat we een kopie hebben ontvangen van de plaatsingsovereenkomst kinderopvang.

Informatieplicht

U bent verplicht om de gemeente te informeren over veranderingen, die van invloed kunnen zijn op de tegemoetkoming of de hoogte daarvan. Bijvoorbeeld wanneer het aantal dagdelen kinderopvang tussentijds verandert. Of een verhuizing naar een andere gemeente. 

Wanneer achteraf blijkt dat er onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt, dan kan de gemeente de tegemoetkoming helemaal of gedeeltelijk intrekken. En wanneer u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de bijdrage ten onrechte is uitbetaald, dan kan de gemeente de tegemoetkoming zelfs terugvorderen. 

Wanneer wordt mijn aanvraag (gedeeltelijk) geweigerd?

  • Wanneer er andere mogelijkheden zijn voor een vergoeding van kinderopvang, wijst de gemeente de aanvraag helemaal of gedeeltelijk af. Bijvoorbeeld wanneer er vanuit andere regelgeving een vergoeding verstrekt wordt of een werkgever bijdraagt in de kosten. 
  • Een aanvraag kan ook (gedeeltelijk) worden geweigerd, wanneer u of iemand uit uw netwerk uw kind(eren) (gedeeltelijk) op kan vangen. 
  • Wanneer u binnen 30 maanden na een eerder besluit opnieuw een aanvraag indient en de omstandigheden zijn niet gewijzigd, dan wijst de gemeente de aanvraag af.