Heeft u een klacht over een aanbieder van zorg of hulp? En valt de dienst van die aanbieder onder de verantwoordelijkheid van de gemeente? Dan kunt u uw klacht melden bij een centraal regionaal meldpunt. 

Centraal meldpunt klachten sociaal domein

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor voorzieningen rond werk en inkomen en zorg en welzijn. Het gaat daarbij om zorg, ondersteuning en hulpmiddelen. Aanbieders voeren deze voorzieningen uit voor de gemeenten. De regio Gooi en Vechtstreek beheert - namens zeven gemeenten in de regio - een centraal meldpunt voor inwoners die klachten hebben over aanbieders. 

Klacht melden

Heeft u een klacht over de manier waarop de aanbieder de voorziening uitvoert? U kunt dit melden bij het regionale klachtenmeldpunt sociaal domein. Dat kan:

Eerst proberen informeel op te lossen

Het meldpunt registreert de klacht en neemt contact op met de betreffende aanbieder. Daarbij wordt gevraagd om, samen met de klager tot een informele oplossing te komen. Lukt dat niet, dan treedt de klachtenregeling van de aanbieder in werking. Alle aanbieders moeten een eigen klachtenregeling hebben. De aanbieder moet het meldpunt informeren over de behandeling en oplossing van de klacht. Het klachtenmeldpunt ziet erop toe dat de aanbieder de klacht correct behandelt. Met deze werkwijze bewaken de gemeenten de kwaliteit van de dienstverlening aan hun inwoners.