Per 1 januari 2023 wordt de kostendelersnorm gewijzigd. De leeftijdsgrens wijzigt dan van 21 jaar naar 27 jaar. Mensen die jonger zijn dan 27 jaar en inwonen bij iemand met een uitkering, tellen dan niet meer mee als kostendeler. Dat geldt niet voor inwonende echtgenoten, studenten en huurders. 

Wat betekent dit?

Heeft u een of meer huisgenoten die jonger zijn dan 27 jaar en geen studie of opleiding volgen? Dan ontvangt u vanaf 1 januari 2023 een hogere uitkering, omdat wij bij de berekening van uw uitkering geen of minder huisgenoten meetellen. U krijgt dan voor 20 januari 2023 van ons een brief met de nieuwe berekening van uw uitkering. 

Zijn al uw huisgenoten in januari 2023 27 jaar of ouder? Of jonger, maar volgen zij een studie of opleiding? Dan verandert er niets in de berekening van uw uitkering. 

Als u uiterlijk 20 januari 2023 geen brief van ons heeft gehad, terwijl u denkt dat u door de wijziging van de kostendelersnorm een hogere uitkering zou moeten krijgen, neem dan contact op met uw contactpersoon bij de gemeente. 

Achtergrond wetswijziging

De regering wil er met deze wetswijziging voor zorgen dat ouders met een uitkering er niet op achteruitgaan zodra hun inwonende kinderen 21 jaar worden. Het doel van de wetswijziging is het voorkomen van dak- en thuisloosheid onder jongeren.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de gemeente of met het Informatiepunt Maatschappelijke Zaken.