Inwoners die positief zijn getest of terugkeren uit een risicogebied moeten in quarantaine. Veel voorbereidingstijd om zaken te regelen is er niet. Denk aan het doen van boodschappen, het naar school brengen van kinderen en het doen van je werk.

De meeste inwoners zullen dit soort problemen zelf of met hun eigen naasten kunnen oplossen. Maar voor mensen met een kleiner netwerk heeft het ministerie van VWS een quarantainegids gemaakt. De gids wordt door de GGD verspreid na het bron- en contactonderzoek en/of een positieve test. In deze gids staat ook voor welke hulp inwoners terecht kunnen bij de gemeente. U kunt voor hulp of ondersteuning ook contact opnemen met Versa Welzijn. Bel met 035 - 623 11 00 of kijk op www.versawelzijn.nl voor meer informatie. Als u zich zorgen maakt rondom het coronavirus dan kunt u ook informatie vinden op www.steunpuntcoronazorgen.nl