Ontvangt u mantelzorg? Dan kunt u iets terug doen voor uw mantelzorger(s) met het mantelzorgcompliment. Het compliment is een geldbedrag. Hiermee bedankt u degene die voor u zorgt nog eens extra. U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen als u in Blaricum, Eemnes of Laren woont.

Let op: Als u in Huizen woont kunt u geen aanvraag indienen. De gemeente Huizen is in 2021 gestopt met het mantelzorgcompliment.

Voor maximaal drie mantelzorgers kunt u een compliment aanvragen. U kunt maximaal € 150,- geven aan uw mantelzorger(s). Als u meer dan één mantelzorger een compliment wilt geven, dan wordt het bedrag van € 150,- over uw mantelzorgers verdeeld.

Als er in totaal meer aanvragen bij de gemeente binnen komen dan verwacht, dan kan het zijn dat de gemeente de hoogte van het compliment aanpast.

Aanvragen

U kunt uiterlijk tot 31 december 2024 uw aanvraag indienen. Elk jaar kunt u een nieuwe aanvraag doen. Uw mantelzorger mag ook in een andere gemeente wonen. 

Mantelzorgcompliment 2024 aanvragen

Voorwaarden

Er zijn een paar regels waaraan uw mantelzorger moet voldoen: 

  • Uw mantelzorger zorgt langdurig en intensief voor u: meer dan 8 uur per week en minimaal drie maanden.
  • Uw mantelzorger krijgt er geen geld voor. 
  • Het moet gaan om persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding die echt nodig is. Bijvoorbeeld vanwege ziekte of een beperking. En het is duidelijk anders dan de dagelijkse zorg die partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten elkaar geven. 
  • Het moet gaan om iemand die u kent. Zoals de zorg voor een partner, kind, familielid, vriend of iemand in uw buurt. Vrijwilligersactiviteiten, maatjesprojecten of sociale bezoekjes vallen hier niet onder.

Digitale documenten