Kun je je nog wel goed genoeg concentreren op school als je zusje in het ziekenhuis ligt? Of moet je soms afspraken met vrienden afzeggen omdat je moeder niet alleen thuis kan zijn? Kinderen en jongeren die opgroeien met een naaste die een ziekte, beperking, psychische aandoening of verslaving heeft, noemen we jonge mantelzorgers. Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland is een jonge mantelzorger. Dat is veel meer dan de meeste mensen denken. 

Deze jonge mantelzorgers hebben thuis vaak extra (zorg)taken. Daarnaast maken ze zich ook zorgen of missen ze de nodige zorg en aandacht voor zichzelf. Een zorgsituatie heeft meer impact dan je denkt. Daarom wordt jaarlijks van 1 tot en met 7 juni tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger landelijk extra aandacht gevraagd voor hun situatie en behoeften. Dit jaar wordt dat gedaan met de campagne ‘Meer dan je denkt’! 

Meer dan je denkt

De campagne 'Meer dan je denkt' in de week van de jonge mantelzorger

Vaak realiseren jonge mantelzorgers en mensen in hun omgeving niet dat zij opgroeien in een situatie die anders is dan die van de meeste mensen. De landelijke campagne ‘Meer dan je denkt’ richt zich dan ook op de directe omgeving van alle jonge mantelzorgers, van de buurvrouw tot de leerkracht en voetbaltrainer. Het is een nieuwe bewustwordingscampagne waarin we laten zien dat iedereen iets kan betekenen voor een jonge mantelzorger. Zij willen namelijk gezien en gehoord worden: een klein gebaar, zoals het vragen hoe het gaat, heeft al meer effect dan je denkt!

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over de Week van de Jonge Mantelzorger en de ‘Meer dan je denkt’-campagne op www.weekvandejongemantelzorger.nl.