Hoeveel geld u aan bijstand kunt krijgen, dat heet de bijstandsnorm. De bijstandsnorm die voor u geldt, hangt af van uw leeftijd en leefsituatie. Voor verschillende minimaregelingen geldt dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan 120% van de bijstandsnorm. De bedragen worden elk half jaar gewijzigd.

120% van de bijstandsnorm per 1 juli 2023

De bedragen in de volgende tabel zijn 120% van de bijstandsnorm van 1 juli 2023. U kunt de lijst met bijstandsnormen gebruiken om te zien wat de hoogte van uw inkomen mag zijn als u in aanmerking wilt komen voor een regeling bij een laag inkomen. Aan de genoemde bedragen kunt u geen rechten ontlenen.

Leefvormmaximaal maandinkomen zonder vakantiegeldmaximaal maandinkomen
met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.386,94€ 1.459,94 
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.386,94€ 1.459,94 
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.981,34 € 2.085,62
U bent alleenstaand en gepensioneerd€ 1.547,74€ 1.629,19
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd€ 2.101,70€ 2.212,32