De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Als u ondersteuning vanuit de Wmo nodig heeft, betaalt u daarvoor een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is maximaal €20,60 per maand.

U kunt vanuit de Wmo bijvoorbeeld hulp vragen bij:

  • een schoon en leefbaar huis;
  • in en om uw huis kunnen lopen of bewegen;
  • praktische zaken goed regelen. Bijvoorbeeld het bijhouden van dingen die met geld te maken hebben;
  • voldoende sociale contacten;
  • reizen binnen uw woonplaats/regio;
  • een nuttige dagbesteding;
  • structuur in de dag of week.

Aanvragen

Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan kunt u contact opnemen met Maatschappelijke Zaken. Een consulent denkt met u mee over een oplossing die bij u past. Op de pagina werkwijze Maatschappelijke Zaken kunt u meer lezen over hoe onze werkwijze eruit ziet en wat u van ons kunt verwachten.

Kosten

U betaalt voor de meeste hulp of ondersteuning uit de Wmo maximaal €20,60 per maand.

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En heeft minimaal één van u de AOW leeftijd nog niet bereikt? Of bent u jonger dan 23 jaar? Dan hoeft u voor de meeste hulp uit de Wmo niks te betalen.

Uitzonderingen

Voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang blijft u een eigen bijdrage betalen die afhankelijk is van uw inkomen. Voor de Wmo-taxi betaalt u een reizigersbijdrage per zone.

Centraal Administratiekantoor (CAK)

Wij leveren uw gegevens en de startdatum van de ondersteuning aan bij het CAK. U betaalt uw eigen bijdrage per maand aan het CAK. Het CAK int uw eigen bijdrage achteraf.

Neem contact op met uw consulent als er iets niet klopt met de eigen bijdrage.

Ondersteuning stoppen

Als u geen gebruik meer wilt maken van uw ondersteuning, meldt dit dan bij uw consulent. Wij verwerken dit in het systeem. Als u geen andere ondersteuning van de gemeente heeft, stopt uw eigen bijdrage. Bij verhuizing of overlijden hoeft u dit zelf niet te melden, wij zorgen ervoor dat de ondersteuning wordt stop gezet. Het is niet mogelijk om het abonnementstarief te pauzeren als u tijdelijk geen gebruik maakt van uw ondersteuning. Alleen in schrijnende situaties kan de hardheidsclausule worden toegepast. U komt dan mogelijk in aanmerking voor een financiële vergoeding ter hoogte van de eigen bijdrage, als u tijdelijk geen gebruik heeft kunnen maken van de ondersteuning. 

Meer informatie

Wilt u weten welke hulp of ondersteuning onder de eigen bijdrage valt? Of heeft u andere vragen over de Wmo? Neem dan contact met ons op.