Wilt u weten hoe de werkwijze van Maatschappelijke Zaken eruit ziet? Hieronder leggen wij dit kort voor u uit. 

Persoonlijk gesprek

Wij gaan graag met u in gesprek over uw vragen en uw situatie. U kunt een gesprek aanvragen via: 

Stuur het formulier naar de gemeente.

Inloopspreekuur

Heeft u nog geen contactpersoon en wilt u graag in gesprek met iemand van de gemeente? Dan kunt u ook langskomen bij het inloopspreekuur

Werkwijze

Wanneer uw aanvraag voor een gesprek bij ons binnenkomt is, neemt het Informatiepunt contact met u op om uw vraag te verhelderen. Wanneer uw vraag helder is, wordt uw vraag doorgezet naar een consulent. De consulent plant met u een persoonlijk gesprek. Dat kan bij u thuis. Samen bespreekt u uw situatie. We kijken waar u tegenaan loopt en welke vragen u heeft. We kijken ook wat u zelf kunt doen en waarbij u ondersteuning kunt gebruiken. Een consulent denkt met u mee over een oplossing die bij u past. De consulent is geen hulpverlener. Hij of zij verwijst u door naar de juiste instanties en helpt u de hulp te organiseren die nodig is.
 

Vast contactpersoon

U heeft bij de gemeente een vast contactpersoon. Ook als er verschillende problemen of zorgen zijn. Wij vinden het belangrijk dat één persoon uw aanspreekpunt is, het overzicht heeft en ondersteuning regelt. We noemen dit: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Alles gebeurt in nauw contact met u.
Indien u alleen gebruik maakt van bijzondere bijstand, een gehandicaptenparkeerkaart of een taxipas, dan krijgt u geen vast contactpersoon. U kunt contact opnemen met Maatschappelijke Zaken voor vragen. 

Privacy

De consulenten werken met verschillende organisaties en aanbieders. Onze consulenten hebben goede contacten met huisartsen, wijkverpleegkundigen en diverse zorgaanbieders. Door samen te werken, kunnen we snel de juiste ondersteuning bieden. Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de inwoners. Dit betekent dat we altijd met u bespreken welke andere organisaties er kunnen worden ingeschakeld. En dat we altijd om toestemming vragen om gegevens met hen uit te wisselen.

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Weet u niet precies welke hulp u nodig heeft? U kunt een bekende vragen om met u mee te denken. U kunt ook contact opnemen met een cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner is onafhankelijk en denkt mee over wat u nodig heeft. De hulp van een cliëntondersteuner is kosteloos. Kijk voor meer informatie bij Cliëntondersteuning.

Adviesraad sociaal domein HBEL

De Adviesraad sociaal domein HBEL bestaat uit inwoners van de gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Zij adviseren de Colleges van burgemeester en wethouders van deze gemeenten gevraagd en ongevraagd over alle beleidsaangelegenheden op het terrein van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. En ook over de manier waarop deze wetten in de praktijk binnen de vier gemeenten worden uitgevoerd. De Adviesraad sociaal domein adviseert niet over individuele bezwaren, klachten of zaken. Kijk voor meer informatie op de website adviesraadsociaaldomeinhbel.nl.

Het Persoonlijk Plan

U loopt rond met een vraag. Misschien maakt u zich zorgen. Of denkt u dat het beter kan in uw leven, of in het leven van uw kind. Maar u weet niet hoe. U weet misschien niet eens goed wat uw vraag of probleem eigenlijk is. Of u vindt het lastig om dat onder woorden te brengen. Het invullen van het formulier Persoonlijk Plan kan u helpen. Dit formulier is speciaal gemaakt om uw vraag helder te krijgen. Het zet u aan het denken en geeft duidelijkheid. Bijvoorbeeld over werk, opleiding, gezondheid, wonen, uw kind(eren), geldzaken of andere dingen uit uw dagelijks leven. Iedereen kan het Persoonlijk Plan gebruiken. Het invullen ervan is ook een goede voorbereiding voor een gesprek met de gemeente. 

Verordeningen en beleidsregels sociaal domein