Heeft u een laag inkomen en moeite met het betalen van uw energierekening? Misschien heeft u recht op de eenmalige energietoeslag.

Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag is een vergoeding voor mensen met een laag inkomen. De toeslag is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor het betalen van de energierekening.

Energietoeslag 2022

De energietoeslag 2022 kon u tot 31 december 2022 aanvragen. Het is niet mogelijk om de energietoeslag 2022 achteraf aan te vragen. Heeft u voor eind 2022 een aanvraag ingediend? De gemeente beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet. U ontvangt een brief. In de brief staat of u het geld krijgt. We proberen u deze brief binnen 8 weken te sturen.

In 2023 opnieuw een energietoeslag

In 2023 komt er opnieuw een landelijke regeling waarin gemeenten huishoudens met een laag inkomen de energietoeslag kan uitkeren. Aanvragen is nu nog niet mogelijk.

Heeft u in 2022 de energietoeslag al gehad? En is uw situatie niet veranderd?

Dan krijgt u de energietoeslag 2023 van € 1300,00 waarschijnlijk in de zomer van 2023 automatisch opnieuw op uw rekening gestort. Ook als u een bijstandsuitkering heeft of bijzondere bijstand ontvangt, krijgt u de energietoeslag vanzelf. U hoeft hiervoor geen aanvraag te doen. 

Uitbetaling en aanvragen verwacht in 2023

De gemeente kan de energietoeslag uitbetalen als de overheid de Wet Energietoeslag 2023 invoert. Dit is waarschijnlijk in de zomer van 2023. Daarna kunnen aanvragen worden ingediend en kan uitbetaling plaatsvinden. 

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, en ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Kunt u meerdere energietoeslagen krijgen?

Nee, u heeft per huishouden recht op één energietoeslag per jaar. Heeft u extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld vanwege een ziekte? Geef dit dan aan ons door. Misschien heeft u recht op individuele bijzondere bijstand.

Hulp bij geldzaken nodig?

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? We kunnen u helpen! Neem contact op met Maatschappelijke Zaken HBEL via telefoonnummer (035) 528 12 47 of per mail via info@maatschappelijkezaken.nl. Of kijk op de pagina Geldzaken welke hulp of begeleiding u kunt krijgen.