Heeft u een laag inkomen en moeite met het betalen van uw energierekening? Misschien heeft u recht op de eenmalige energietoeslag.

Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag is een éénmalige vergoeding van € 800,- voor mensen met een laag inkomen. De toeslag is bedoeld als compensatie voor de stijging van de energiekosten. U kunt de toeslag aanvragen vanaf eind april tot en met 31 december 2022. 

Informatie extra energietoeslag € 500

Het kabinet heeft op 5 juli 2022 aangegeven een extra energietoeslag van € 500,- per huishouden beschikbaar te stellen. Deze toeslag komt boven op de eerdere energietoeslag van € 800,-.

Aanvraag al gedaan

Als u al een aanvraag heeft gedaan hoeft u niet opnieuw een aanvraag te doen. Heeft u al € 800,- ontvangen? U ontvangt uiterlijk eind september de extra energietoeslag van € 500,- automatisch op uw bankrekening.

Nieuwe aanvragen

Als u de energietoeslag voor het eerst aanvraagt na half september krijgt u in een keer het totaalbedrag van € 1300,-.

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente als er sprake is van alle volgende punten:

  • u bent 21 jaar of ouder;
  • u woont in de gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes of Laren; en
  • u heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning; en
  • u woont zelfstandig en iedere maand betaalt u woonkosten (huur of hypotheek) en energiekosten; en
  • u heeft een laag inkomen. Wat is voor u het geldende bedrag? In de tabel hieronder staat wat uw inkomen maximaal mag zijn.

Netto inkomensgrenzen per maand, inclusief vakantietoeslag

Gezinssamenstelling

21 jaar tot AOW-leeftijd(externe link)

Vanaf AOW-leeftijd(externe link)

Alleenstaand

€  1.310,05

€ 1.455,67

Samenwonend/getrouwd

€  1.871,50

€ 1.971,05

Let op. U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

  • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
  • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt;
  • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
  • gedetineerd bent;
  • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, en ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Kunt u meerdere energietoeslagen krijgen?

Nee, u heeft per huishouden recht op één energietoeslag. Heeft u extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld vanwege een ziekte? Geef dit dan aan ons door. Misschien heeft u recht op individuele bijzondere bijstand.

Energietoeslag aanvragen

Inwoners met een (bijstands)uitkering, bijzondere bijstand of een andere minimaregeling ontvangen de energietoeslag automatisch. Voldoet u aan de inkomensvoorwaarden maar heeft u de energietoeslag niet automatisch ontvangen? Vul dan het Aanvraagformulier energietoeslag in en stuur dit per post naar: Maatschappelijke Zaken HBEL, Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen.

Energietoeslag aanvragen

Hulp bij geldzaken nodig?

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? We kunnen u helpen! Neem contact op met Maatschappelijke Zaken HBEL via telefoonnummer (035) 528 12 47 of per mail via info@maatschappelijkezaken.nl. Of kijk op de pagina Geldzaken welke hulp of begeleiding u kunt krijgen.