Heeft u een laag inkomen en moeite met het betalen van uw energierekening? Misschien heeft u recht op de eenmalige energietoeslag.

Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag 2023 is een vergoeding van € 1300,- voor mensen met een laag inkomen. De toeslag is bedoeld als compensatie voor de stijging van de energiekosten.

Als u de energietoeslag automatisch ontvangt, bijvoorbeeld omdat u een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand ontvangt, dan krijgt u deze vanzelf. U hoeft hiervoor geen aanvraag te doen. Als u de energietoeslag niet automatisch heeft ontvangen maar wel aan de voorwaarden voldoet, kunt u de energietoeslag 2023 aanvragen. Op dit moment is nog niet precies bekend wanneer de energietoeslag automatisch wordt uitgekeerd. Ook moeten de voorwaarden om energietoeslag aan te vragen nog worden vastgesteld. Zodra de voorwaarden bekend zijn en u de energietoeslag voor 2023 aan kunt vragen, leest u dat op deze pagina. 

Energietoeslag 2022

De energietoeslag 2022 kon u tot 31 december 2022 aanvragen. Het is niet mogelijk om de energietoeslag 2022 met terugwerkende kracht aan te vragen. Heeft u voor eind 2022 een aanvraag ingediend? De gemeente beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet. U ontvangt een brief. In de brief staat of u het geld krijgt. We proberen u deze brief binnen 8 weken te sturen.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, en ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Kunt u meerdere energietoeslagen krijgen?

Nee, u heeft per huishouden recht op één energietoeslag per jaar. Heeft u extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld vanwege een ziekte? Geef dit dan aan ons door. Misschien heeft u recht op individuele bijzondere bijstand.

Hulp bij geldzaken nodig?

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? We kunnen u helpen! Neem contact op met Maatschappelijke Zaken HBEL via telefoonnummer (035) 528 12 47 of per mail via info@maatschappelijkezaken.nl. Of kijk op de pagina Geldzaken welke hulp of begeleiding u kunt krijgen.