Tot en met 2020 konden inwoners met een chronische aandoening en/of beperking een vergoeding ontvangen van het verbruikte deel van het verplicht eigen risico van de zorgverzekering. Voor 2021 is dat niet meer mogelijk, de betrokken inwoners zijn hierover geïnformeerd. Inwoners met een chronische aandoening en/of beperking en een bescheiden inkomen, kunnen nu gebruik maken van vergoedingen via de bijzondere bijstand.

Om de last van het verplicht eigen risico te verminderen, kunnen inwoners wel zelf een regeling treffen met de zorgverzekeraar om het eigen risico in termijnen te betalen of het verplicht eigen risico laten verrekenen in de maandelijkse premie. Hiervoor kunnen zij contact opnemen met hun zorgverzekeraar.

Wel vergoedingen via de bijzondere bijstand

Inwoners met een chronische aandoening en/of beperking en een bescheiden inkomen tot een bepaald percentage van de geldende bijstandsnorm, kunnen nu gebruik maken van vergoedingen via de bijzondere bijstand. Het betreft dan alleen een vergoeding van kosten die niet op een andere manier worden vergoed, bijvoorbeeld via een aanvullende verzekering of via de belastingdienst. Voor de volgende kosten kan een vergoeding worden aangevraagd:

  • abonnementskosten voor een persoonsalarm,
  • extra stookkosten,
  • kosten als gevolg van extra slijtage van kleding of schoenen,
  • kosten voor het extra wassen van kleding of ander goed,
  • kosten voor een noodzakelijk speciaal dieet,
  • kosten voor pedicure.

Voor de kosten wordt een vast bedrag per maand vergoed.

Een vergoeding via de bijzondere bijstand aanvragen

Denkt u in aanmerking te komen voor een vergoeding van een of meerdere van de genoemde voorzieningen? Neemt u dan contact op met uw consulent via het telefoonnummer dat u ontvangen heeft. Heeft u (nog) geen consulent, bel dan met het Informatiepunt Maatschappelijke Zaken van de gemeente op telefoonnummer (035) 528 12 47. 

Heeft u vragen over uw ziektekostenverzekering of heeft u hulp nodig bij bijvoorbeeld het wijzigen van uw ziektekostenverzekering? Dan kunt u terecht bij Wegwijs Holleblok(externe link) of de spreekuren in de bibliotheek(externe link).