Misschien bent u in problemen gekomen door de ‘kinderopvangtoeslagaffaire’. Of kent u iemand voor wie dat geldt. U kunt terecht bij de gemeente. Wij kunnen helpen door met u te praten over uw situatie en samen met u kijken wat u nodig heeft. U krijgt een vast contactpersoon.

Brede ondersteuning 

Brede ondersteuning is ondersteuning door de gemeente op vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk. Deze ondersteuning is voor ouders die (potentieel) gedupeerd zijn, hun ex-toeslagpartner en kinderen uit deze gezinnen die officieel onder de kindregeling vallen. De gemeente is gevraagd om deze ondersteuning te geven zodat ouders en kinderen een nieuwe start kunnen maken na de toeslagenproblematiek. 

Kindregeling

De kindregeling is een herstelregeling voor kinderen van vastgesteld gedupeerde ouder(s) of verzorger(s). De kindregeling biedt steun op verschillende gebieden. Zo hebben kinderen en jongeren recht op een geldbedrag en brede hulp en ondersteuning (dat is persoonlijke hulp om verder te kunnen). Meer informatie staat op de website www.kindregelingvoorjou.nl. De gemeente kan helpen. Onder de kop ‘Contact’ staat hoe u contact kunt opnemen met de gemeente.

Ex-toeslagpartner

Sinds juli 2023 bestaat er ook een herstelregeling voor ex-toeslagpartners van gedupeerde ouders. Vanaf september 2023 ontvangen de eerste ex-toeslagpartners die bij de Belastingdienst bekend zijn een brief om zich aan te melden voor deze regeling. U hoeft hiervoor niets te doen.

Als u in januari 2024 nog geen brief heeft ontvangen, kunt u op herstel.toeslagen.nl kijken wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor toetsing voor deze regeling.

Op de website van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen leest u meer over de regeling voor ex-toeslagpartners en kunt u ook zien of u hiervoor in aanmerking komt.

Wat is de SPUK?

De SPUK is een specifieke uitkering. Via de SPUK kunnen gemeenten geld aanvragen om beleid uit te voeren. Het geld van de SPUK kan niet direct aan gedupeerde ouders of gezinnen worden gegeven. Het wordt wel gebruikt om de brede ondersteuning op te zetten. Met deze ondersteuning worden de (mogelijk) gedupeerde ouder(s) en hun gezin geholpen. De SPUK wordt niet gebruikt om te beslissen welke hulp en brede ondersteuning gedupeerde ouders en of kinderen (kunnen) krijgen.

Heb ik recht op SPUK?

Sommige mensen denken dat gemeenten vanuit de SPUK een vast bedrag per ouder beschikbaar hebben. Of dat iedereen altijd precies hetzelfde krijgt. Dat klopt niet. Gemeenten leveren maatwerk, daarom kan de hulp aan bijvoorbeeld de buren of lotgenoten uit andere gemeenten anders zijn.

Contact

Voor ondersteuning kunnen gedupeerden terecht bij het Informatiepunt Maatschappelijke Zaken. Neem contact op met Maatschappelijke Zaken HBEL via het contactformulier, telefoonnummer (035) 528 12 47 of per e-mail via info@maatschappelijkezaken.nl

Als u al een contactpersoon heeft binnen de gemeente, kunt u met hem of haar contact opnemen.