Alle kinderen van 5 tot 16 jaar moeten naar school. Dit heet de leerplicht. Kinderen van 16 en 17 jaar die geen diploma hebben, moeten ook nog naar school. Om de juiste school voor uw kind te vinden, is goede informatie belangrijk.

Basisonderwijs

Uw kind mag al naar de basisschool als het 4 jaar oud is. Vanaf 5 jaar is het verplicht. De basisschool duurt acht jaar. In het laatste jaar krijgt uw kind een schooladvies voor het voortgezet onderwijs.

Op de website Scholen op de kaart(externe link) ziet u welke basisscholen er bij u in de buurt zijn. U kunt verschillende scholen met elkaar vergelijken. Heeft u een keuze gemaakt? Ga dan naar de website van de school zelf. Daar staat hoe u uw kind kunt aanmelden.

Voortgezet onderwijs

Van de basisschool heeft uw kind een schooladvies gekregen. Hiermee kunt u op zoek naar een school in het voortgezet onderwijs, passend bij uw kind. Op de website Scholen op de kaart(externe link) ziet u welke middelbare scholen er bij u in de buurt zijn. Meer informatie over scholen voor voortgezet onderwijs in het Gooi en open dagen vindt u op Gooisegids.nl(externe link).

Het voortgezet onderwijs kent vier niveaus:

 • praktijkonderwijs 
 • vmbo
 • havo 
 • vwo

Alle kinderen moeten tot hun 16e jaar naar school. Dit heet de leerplicht.

Kwalificatieplicht

Kinderen van 16 en 17 jaar oud moeten minimaal een mbo-diploma op niveau 2 hebben. Dit heet de kwalificatieplicht. Want met een diploma heeft uw kind een betere kans om later werk te vinden.

 • Is uw kind 16 of 17 jaar oud? En heeft het nog geen diploma?
  Dan geldt de kwalificatieplicht. Uw kind moet overdag naar school. Volledig werken is niet toegestaan. Wel is het mogelijk om school en werk te combineren. 
 • Heeft uw kind wel een diploma? Of is het 18 jaar of ouder?
  Dan vervalt de kwalificatieplicht. Uw kind is dan niet langer verplicht om naar school te gaan.

Passend onderwijs

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld vanwege een achterstand in taal of ontwikkeling? Of omdat uw kind een beperking heeft? Dan is het belangrijk dat uw kind passend onderwijs krijgt. Dat kan op een gewone school, maar ook op een speciale school.

Meer informatie over passend onderwijs vindt u op de websites:

U moet uw kind altijd aanmelden bij een gewone school. Deze school zorgt voor een passende plek voor uw kind. Dat kan op een speciale school zijn. De school onderzoekt de mogelijkheden en bespreekt deze met u. Samen maakt u een keuze voor een school.

Verzuim

Soms kan uw kind (tijdelijk) niet naar school. Bijvoorbeeld door ziekte of een belangrijke familiegebeurtenis. Dat heet verzuim. Op de website Regionaal Bureau Leerlingzaken(externe link) staat wanneer uw kind toestemming krijgt voor verzuim. En hoe u die toestemming moet aanvragen.

Als uw kind zonder geldige reden verzuimt, meldt de school dat bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken(externe link). U krijgt dan te maken met de leerplichtambtenaar. Deze begeleidt uw kind dan terug naar school. Als dat niet lukt, kunt u een boete krijgen. De leerplichtambtenaar kan ook jeugdhulp inschakelen.

Is uw kind tussen de 18 en 23 jaar oud, zonder diploma en gestopt met de opleiding? Dan neemt een adviseur van het Regionaal Bureau Leerlingzaken contact op met uw kind. U of uw kind kunnen uiteraard ook zelf contact opnemen. Samen bespreekt u wat er nodig is om weer terug naar school te gaan.

Vragen

 • Heeft u vragen over het onderwijs? Wilt u bijvoorbeeld weten wat uw rechten en plichten zijn? Dan kunt u terecht bij Ouders & Onderwijs(externe link).
 • Heeft u meer of andere hulp nodig? Dan kunt u ook contact opnemen met Maatschappelijke Zaken.