Heeft u weinig inkomen en weinig eigen geld? En heeft u (onverwachte) uitgaven die echt nodig zijn, maar die u moeilijk kunt betalen? Bijvoorbeeld bij ziekte, een verhuizing of echtscheiding. Dan heeft u misschien recht op bijzondere bijstand. Dit is een geldvergoeding van de gemeente.

Voorwaarden

Om bijzondere bijstand te krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. De gemeente beoordeelt of u hieraan voldoet. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U heeft extra uitgaven die ook echt nodig zijn.
  • U heeft te weinig inkomen (salaris, uitkering, pensioen, alimentatie, toeslagen van de Belastingdienst, kinderbijslag) en u heeft te weinig eigen geld (vermogen) om deze uitgaven zelf te betalen.
  • U kunt de noodzakelijke uitgaven op geen enkele andere manier vergoed krijgen. Niet via een lening bij de Kredietbank. Ook niet via een af te sluiten verzekering of een subsidieregeling.

Aanvragen

Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon of met het Advies- en informatiepunt van de gemeente.  

Wanneer aanvragen

U kunt bijzondere bijstand aanvragen tot en met één jaar nadat u de kosten maakte. Achteraf dus.

Er zijn een paar uitzonderingen waarbij u vooraf bijzondere bijstand aan moet vragen. Bijvoorbeeld als u gaat verhuizen en uw nieuwe huis moet inrichten. Vraag bijzondere bijstand dan aan voordat u gaat verhuizen. Ook voor noodzakelijke uitgaven hoger dan € 500,- per jaar (eenmalig of terugkerend), moet u vooraf bijzondere bijstand aanvragen.

Gesprek bij de gemeente

Na uw aanvraag voor bijzondere bijstand ontvangt u een uitnodiging. Samen met een adviseur van de gemeente bespreekt u uw situatie. De gemeente beoordeelt of en hoeveel bijzondere bijstand u krijgt. Uitbetaling gebeurt in één keer, of per maand voor een afgesproken periode.

Meenemen

Voor het gesprek met de gemeente neemt u mee:

  • Bewijs van de gemaakte kosten (rekeningen en bonnetjes)
  • Bewijs van uw inkomsten (salaris, uitkering, pensioen, alimentatie, toeslagen van de Belastingdienst, kinderbijslag)
  • Bewijs van uw vermogen (eigen geld, bezit en eventuele schulden)
  • Een geldig paspoort of identiteitsbewijs.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de gemeente of met het Informatiepunt Maatschappelijke Zaken van de gemeente.