Een sociale kaart is een gids die laat zien wat de mogelijkheden zijn voor inwoners om anderen te ontmoeten en zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. En welke ondersteuning daarbij mogelijk is. Er is daarbij extra aandacht voor mensen met een beperking, met vragen rondom het ouder worden of met financiële problemen.