Heeft u een laag inkomen en moeite met het betalen van uw energierekening? Misschien heeft u recht op de eenmalige energietoeslag.

De energietoeslag is een vergoeding voor mensen met een laag inkomen. De toeslag is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor het betalen van de energierekening.

Medio november

In 2023 is er opnieuw een landelijke regeling waarin gemeenten huishoudens met een laag inkomen de energietoeslag kunnen uitkeren. De gemeente Huizen treft voorbereiding om het bedrag van € 800,- medio november automatisch uit te betalen aan inwoners van wie bekend is dat zij recht hebben op de toeslag. Ontvangt u de energietoeslag niet automatisch, dan kunt u de toeslag vanaf 20 november aanvragen. 

Wie ontvangt de energietoeslag automatisch?

Als u op 1 oktober een bijstandsuitkering heeft, bijzondere bijstand ontvangt, of een AIO uitkering heeft dan ontvangt u de energietoeslag automatisch. Ook als u vorig jaar de energietoeslag heeft gekregen en er dit jaar geen veranderingen in uw situatie zijn, ontvangt u de energietoeslag automatisch.

Zelf aanvragen

We kunnen niet aan iedereen de energietoeslag automatisch uitkeren. Als u de energietoeslag op 20 november niet automatisch heeft ontvangen, kunt u een aanvraag doen. Het aanvraagformulier komt dan te staan op www.maatschappelijkezaken.nl/energietoeslag.

Meer informatie