De gemeenteraden van Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren hebben besloten dat de verordening sociaal domein 2018 wordt gewijzigd. De belangrijkste wijziging is het invoeren van een inkomenstoets voor de Wmo-voorziening hulp bij het huishouden in Huizen, Blaricum en Eemnes.

De gemeente Laren heeft in 2021 al een inkomenstoets voor de Wmo-voorziening hulp bij het huishouden (inkomen meer dan 150% van het minimumloon) ingevoerd.

Inwoners in Huizen, Blaricum en Eemnes die, na aftrek van hun zorgkosten, een inkomen behouden van meer dan 200% van het minimumloon, komen in Huizen (vanaf 1 maart) en in Blaricum en Eemnes (vanaf 1 mei), niet meer in aanmerking voor hulp bij het huishouden via de Wmo. Zij moeten particuliere hulp zoeken en worden hier zo nodig bij geholpen. Het gaat daarbij alleen om inwoners, die nog geen gebruik maken van deze voorziening. Voor inwoners, die al een huishoudelijke hulp via de Wmo hebben, verandert er niets. 200% van het minimuminkomen komt overeen met een bedrag van zo’n € 50.000,- bruto per jaar. 

Al enige tijd is er sprake van personeelskrapte bij de aanbieders die de gemeenten gecontracteerd hebben voor hulp bij het huishouden. Met een inkomenstoets houden we deze voorziening beter toegankelijk voor degenen die deze voorziening nodig hebben, maar financieel minder zelfredzaam zijn. Hiermee lopen de gemeenten vooruit op de inkomensafhankelijke bijdrage, die vanaf 2025 landelijk wordt ingevoerd. 

Andere voorgestelde aanpassingen zijn onder andere het verwijderen van enkele artikelen als gevolg van veranderde wetgeving, het verhogen van de onbelaste kilometervergoeding van € 0,19 naar € 0,21 cent per kilometer, het verduidelijken van het begrip algemene voorzieningen in de Wmo en tekstuele wijzigingen in het Wmo gedeelte van de verordening om deze beter leesbaar te maken. Omdat een verordening een juridisch document is, is het niet mogelijk om deze volledig op een voor iedereen toegankelijk taalniveau te schrijven. Daarom is er bij verschillende artikelen in hoofdstuk 7 van de verordening (Wmo) een toelichting opgenomen, die de inhoud en toepassing van de verordening verder verduidelijkt.