Bent u door ouderdom, ziekte of een beperking zelf niet in staat om huishoudelijk werk te doen? Misschien kunt u hulp bij het huishouden krijgen van de gemeente.

Een huishoudelijk hulp doet het noodzakelijke huishoudelijk werk dat u zelf niet kunt doen of regelen. Bijvoorbeeld:

 • Stoffen en stofzuigen van de woon- en slaapkamer
 • Schoonmaken van de badkamer, keuken en wc
 • Vloer dweilen
 • Wassen en strijken

Mogelijkheden

Mogelijk is er iemand in uw omgeving die u zou kunnen helpen, zoals uw partner, familie of vrienden. Heeft u die niet? Dan kunt u via een bedrijf of particulier hulp in het huishouden inhuren. Ook kunt u via de thuiszorg hulp krijgen van een medewerker van een thuiszorginstelling. Een thuiszorghulp doet meer dan alleen schoonmaken en opruimen. Een thuiszorghulp denkt mee over wat er moet gebeuren. Lukt het niet om zelf hulp bij het huishouden te regelen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor hulp bij het huishouden via de gemeente.

Hulp via de gemeente

Hulp bij het huishouden via de gemeente kunt u krijgen als u:

 • een beperking heeft waardoor u uw huis niet zelf kunt schoonmaken én
 • geen of onvoldoende hulp heeft van bijvoorbeeld partner, huisgenoten of anderen én
 • ingeschreven staat en woont in de gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes of Laren én
 • de hulp nodig heeft in de woning waarin u woont.

Maatschappelijke Zaken HBEL gebruikt vanaf 2021 het KPMG-normenkader om vast te stellen hoeveel hulp bij het huishouden iemand nodig heeft. Het KPMG-normenkader staat onderaan deze webpagina.

Woont u in de gemeente Laren? 

Dan wordt bij nieuwe meldingen voor hulp bij het huishouden gekeken of iemand zelf financieel in staat is om particulier hulp in te huren. Dit noemen we financiële zelfredzaamheid. Op basis hiervan maken we de afweging of iemand in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden via de Wmo. Het gaat dus alleen om inwoners die nog geen gebruik maken van deze Wmo voorziening. Om ervoor te zorgen dat een inwoner voldoende draagkracht behoudt voor het inschakelen van particuliere hulp bij het huishouden, mogen de zorgkosten worden afgetrokken van het inkomen. Uitgangspunt is dat inwoners met een inkomen van ten minste 150% van het minimumloon (21 jaar en ouder) na aftrek van de zorgkosten zelf een particuliere hulp kunnen betalen. Bij schrijnende situaties kan een uitzondering worden gemaakt. 

Woont u in de gemeente Huizen, Blaricum of Eemnes? 

Dan wordt bij nieuwe meldingen voor hulp bij het huishouden gekeken of iemand zelf financieel in staat is om particulier hulp in te huren. Dit noemen we financiële zelfredzaamheid. Op basis hiervan maken we de afweging of iemand in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden via de Wmo. Het gaat dus alleen om inwoners die nog geen gebruik maken van deze Wmo voorziening. Om ervoor te zorgen dat een inwoner voldoende draagkracht behoudt voor het inschakelen van particuliere hulp bij het huishouden, mogen de zorgkosten worden afgetrokken van het inkomen. Uitgangspunt is dat inwoners met een inkomen van ten minste 200% van het minimumloon (21 jaar en ouder) na aftrek van de zorgkosten zelf een particuliere hulp kunnen betalen. Bij schrijnende situaties kan een uitzondering worden gemaakt. 

Contact

Heeft u een vraag over hulp bij het huishouden of wilt u met ons in gesprek? Neem dan contact op met Maatschappelijke Zaken. Een consulent denkt met u mee over een oplossing die bij u past. Op de pagina werkwijze Maatschappelijke Zaken kunt u meer lezen over hoe onze werkwijze eruit ziet en wat u van ons kunt verwachten. 

Kosten

Voor hulp bij het huishouden via de gemeente betaalt u een eigen bijdrage.

KPMG-normenkader om hoeveelheid huishoudelijke hulp vast te stellen

Maatschappelijke zaken HBEL gebruikt vanaf 2021 het KPMG-normenkader om vast te stellen hoeveel hulp bij het huishouden iemand nodig heeft. Het bepalen van de hoeveelheid hulp bij het huishouden moet objectief gebeuren. Het KPMG-normenkader is een geschikt hulpmiddel daarvoor.  

Uitgangspunt normenkader

Het normenkader van KPMG gaat uit van een basismodule van 108 uur per jaar voor hulp bij het huishouden per woning. Meestal is dit genoeg voor een (voldoende) schone en leefbare woning, maar de persoonlijke situatie van iemand is hiervoor bepalend. Zo spelen belemmeringen, de samenstelling van een huishouden en de kenmerken van een woning ook een rol. Op basis daarvan kan de omvang van het aantal uren naar boven of naar beneden worden bijgesteld. U bespreekt uw situatie met uw Wmo-consulent. Zo wordt nagegaan of de basismodule bij u van toepassing is of dat er meer of minder dan 108 uur per jaar nodig is. 

Normenkader Huishoudelijke hulp

1. Resultaat ‘Schoon en leefbaar huis’

 • Basissituatie. Volledige overname: 108 uur per jaar.
 • Minder inzet. Bij eigen mogelijkheden client en/of netwerk: -/- 23 uur.
 • Meer inzet.
  • Beperkingen en belemmeringen patiënt
   • Enig extra inzet +26 uur
   • Veel extra inzet +52 uur
  • Samenstelling huishouden +26 uur
  • Extra kamer ‘in gebruik’ +16 uur
  • Extra kamer ‘niet in gebruik’ +4 uur
  • Extra vervuiling huisdier +13 uur
  • Overige kenmerken +13 uur

2. Resultaat ‘wasverzorging’

 • Overname was eenpersoons huishouden: 30 uur per jaar.
 • Overname was tweepersoons huishouden: 37 uur per jaar.
 • Overname strijken (een- of tweepersoons): 17 uur per jaar.
 • Minder inzet. Eigen mogelijkheden cliënt of netwerk: -/- 15 uur.
 • Meer inzet. Extra wasmachine per week (t.g.v. beperkingen en belemmeringen cliënt): +14 uur.

3. Resultaat ‘Boodschappen’

 • Overname boodschappen: 44 uur per jaar
 • Minder inzet. Eigen mogelijkheden cliënt: -/- 9 uur

3a. Resultaat ‘maaltijden’

 • Twee broodmaaltijden: +20 minuten per dag
 • Warme maaltijd: +20 minuten per dag
 • (Berekenen uur per jaar)

4. Resultaat ‘regie/organisatie, advies, instructie en voorlichting (AIV)'

 • Regie/organisatie, AIV': 26 uur per jaar
 • AIV (6 weken): 9 uur max

4a. Resultaat ‘kind zorg’

 • Maatwerk (tijdelijk)