Heeft u moeite om uw dagelijks leven op orde te krijgen en te houden? En heeft u zelf geen mogelijkheden om uw problemen op te lossen? Dan zijn er diverse mogelijkheden. 

Bij de volgende organisaties kunt u zelf terecht voor ondersteuning: 

Versa Welzijn

Versa Welzijn biedt ondersteuning bij verschillende problemen. Denk aan maatschappelijk werk, hulp bij administratie en financiën, burenhulp, inzet van een vrijwilliger, mantelzorg-ondersteuning of activiteiten als u kampt met eenzaamheid. De ondersteuning is voor jong en oud. Voor iedereen die wat hulp kan gebruiken om mee te doen in de samenleving of zelfstandig wil blijven wonen. Wilt u meer informatie? Bezoek dan de website van Versa Welzijn(externe link).  

Vrijwilligers Centrale

Een maatje kan soms hulp bieden. Dit is een vrijwilliger die een steuntje in de rug kan bieden, of waarmee u bijvoorbeeld activiteiten samen doet als u het lastig vindt om deze alleen te doen. Meer informatie voor inwoners van Huizen vindt u op de website van Vrijwilligers Centrale(externe link).

Humanitas

Ook Humanitas biedt ondersteuning. Humanitas kan helpen met administratie, rouwverwerking en vriendschappelijke huisbezoeken. Voor meer informatie, bezoek de website van Humanitas(externe link)

U kunt ook bij de gemeente terecht voor ondersteuning

Als de hierboven genoemde hulp voor u niet voldoende is, kan de gemeente u misschien helpen. Een medewerker van de gemeente gaat met u in gesprek over de mogelijkheden.

Begeleiding door de gemeente

Een medewerker van de gemeente kan u bijvoorbeeld helpen met het plannen van uw activiteiten gedurende de dag, het doen van vrijwilligerswerk, het leggen en onderhouden van sociale contacten en het leren van vaardigheden om mee te kunnen doen in de samenleving. Maar ook dagbesteding in een groep of hulp bij het volgen van een opleiding zijn mogelijk. Hoeveel en welke hulp u precies krijgt hangt af van uw situatie.

Begeleiding door een andere organisatie, via de gemeente

Zijn uw problemen zodanig dat begeleiding door de gemeente niet voldoende is, dan kan er een maatwerkvoorziening worden ingezet. Dit kan het geval zijn als u zonder ondersteuning niet zelfstandig kan wonen of verwaarlozing optreedt. U krijgt dan een indicatie voor begeleiding door een andere organisatie. 

Beschermd wonen

Heeft u 24 uur per dag begeleiding nodig of begeleiding die niet te plannen is omdat deze zich elk moment kan voordoen? Of heeft u begeleiding nodig vanwege psychische problemen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een beschermde woonvorm. Bij beschermd wonen woont u in een instelling waarbij altijd toezicht en begeleiding aanwezig is of oproepbaar is. De insteek is een tijdelijke woonvorm, waarbij het doel is dat u na verloop van tijd (weer) zelfstandig woont, eventueel met begeleiding thuis. Als duidelijk is dat u niet geholpen bent met een tijdelijke woonvorm, maar permanent begeleiding nodig heeft, dan komt u niet in aanmerking voor beschermd wonen via de gemeente. In dat geval biedt wellicht beschermd wonen via de Wet langdurige zorg, uitgevoerd door het zorgkantoor, een oplossing.

Contact

Heeft u een vraag over begeleiding of beschermd wonen of wilt u met ons in gesprek? Neem dan contact op met Maatschappelijke Zaken. Een medewerker denkt met u mee over een oplossing die bij u past. Op de pagina werkwijze Maatschappelijke Zaken kunt u lezen hoe wij werken en wat u van ons kunt verwachten.

Kosten

Ondersteuning door een professional of vrijwilliger van Versa Welzijn, de Vrijwilligerscentrale Huizen en Humanitas is gratis. Wel betaalt u soms een onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld materiaal of koffie en thee. 
Voor begeleiding door de gemeente of met een indicatie van de gemeente kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Deze bedraagt maximaal € 19,- per maand.