Hebt u moeite met uw dagelijks leven op orde te krijgen en te houden? Dan zijn er diverse mogelijkheden en kan de gemeente u mogelijk ondersteunen.

Mogelijkheden

Versa Welzijn

Versa Welzijn biedt ondersteuning bij verschillende problemen. Denk hierbij aan maatschappelijk werk, hulp bij administratie en financiën, burenhulp, mantelzorgondersteuning of activiteiten als u kampt met eenzaamheid. De ondersteuning is voor jong en oud, voor iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft om mee te doen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig te zijn. Wilt u meer informatie? Bezoek dan de website van Versa Welzijn.  

Vrijwilligers Centrale

Een maatje kan soms hulp bieden. Een maatje is een vrijwilliger die een steuntje in de rug kan bieden, of waarmee u bijvoorbeeld activiteiten samen doet als u het lastig vindt deze om in uw eentje te doen. Het leuke van een maatje is dat het contact gelijkwaardig is. Meer informatie voor inwoners van Huizen vindt u op de website van Vrijwilligers Centrale.

Humanitas

Humanitas biedt ondersteuning. Zo kunnen zij helpen met administratie, rouwverwerking en vriendschappelijke huisbezoeken. Voor meer informatie, bezoek de website van Humanitas

Hulp via de gemeente

Als de bovenstaande hulp voor u niet voldoende is, kan de gemeente u mogelijk ondersteunen met begeleiding of beschermd wonen.

Begeleiding

Bij begeleiding gaat iemand u thuis helpen om uw persoonlijke zaken op orde te krijgen en te houden. Bijvoorbeeld hulp bij: uw administratie doen, plannen van uw activiteiten, sociale contacten leggen en onderhouden, vinden van leuke activiteiten in de buurt of naar een club gaan, vrijwilligerswerk doen, dagbesteding of een opleiding volgen. Dit kan individuele ondersteuning zijn, maar ook in een groep. Hoeveel en welke hulp u precies krijgt hangt af van uw situatie.

Beschermd wonen

Heeft u 24 uur per dag begeleiding nodig, heeft u begeleiding die niet te plannen is omdat deze zich elk moment kan voordoen? Heeft u deze begeleiding nodig vanwege psychische problemen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een beschermde woonvorm. Bij beschermd wonen woont u in een instelling waarbij altijd toezicht en begeleiding aanwezig is of oproepbaar is. De insteek is een tijdelijke woonvorm, waarbij het doel is dat u na verloop van tijd (weer) zelfstandig woont, eventueel met begeleiding thuis. Als duidelijk is dat u niet geholpen bent met een tijdelijke woonvorm, maar permanent begeleiding nodig heeft, dan komt u niet in aanmerking voor beschermd wonen via de gemeente. In dat geval biedt wellicht beschermd wonen via de WLZ, uitgevoerd door het zorgkantoor, een oplossing.

Contact

Heeft u een vraag over begeleiding of beschermd wonen of wilt u met ons in gesprek? Neem dan contact op met Maatschappelijke Zaken. Een consulent denkt met u mee over een oplossing die bij u past. Op de pagina werkwijze Maatschappelijke Zaken kunt u meer lezen over hoe onze werkwijze eruit ziet en wat u van ons kunt verwachten.

Kosten

Voor begeleiding via de gemeente betaalt u een eigen bijdrage. Voor beschermd wonen hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.