Jeugdhulp

Soms is er extra hulp of ondersteuning nodig voor uw kind. Bijvoorbeeld als er spanning zijn in het gezin omdat het contact tussen u en uw kind moeilijk verloopt of omdat de prestaties op school van uw kind achterblijven of als uw kind psychische problemen heeft. 

Deze pagina is van toepassing voor de inwoners van Huizen, Blaricum en Laren. Als u in Eemnes woont dan kunt u bij het Jeugd- en Gezinsteam Eemnes terecht voor alle vragen over uw gezin en de opvoeding van uw kinderen. 

Hulp via de gemeente

Als meer ondersteuning nodig is bij het opvoeden en/of opgroeien van uw kind zijn er verschillende vormen van ondersteuning mogelijk. De ondersteuning wordt zo veel mogelijk in de directe omgeving van het kind aangeboden. Voor deze vormen van ondersteuning wordt eerst een gesprek met u gevoerd en beoordeeld of de ondersteuning passend en nodig is.

Voor welke ondersteuning kun je terecht bij de gemeente?

  • Ambulante jeugdhulp en jeugd GGZ: Dit is hulp thuis, op school of bij een instelling bij problemen in het gezin. Bijvoorbeeld als er ruzie is tussen kinderen en ouders. Of als kinderen spijbelen of licht depressief zijn of psychische problemen hebben.  
  • Jeugdzorg voor jongeren met een beperking: Hierbij gaat het bijvoorbeeld om kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking, een zintuiglijke beperking, een lichamelijke beperking of een somatische of psychiatrische aandoening.
  • Pleegzorg: Bij pleegzorg nemen pleegouders (tijdelijk) de opvoeding en verzorging van een kind op zich. Eigen familie of bekenden kunnen een kind ook opvangen. Pleegzorg komt tot stand in overleg tussen ouders, het kind en hulpverleners. 
  • Verblijf in een jeugdinstelling: Er zijn jeugdigen met uiteenlopende problemen die tijdelijk vrijwillig of gedwongen verblijven in een jeugdinstelling. Want soms kan een kind niet meer thuis wonen, omdat het kind ernstige gedragsproblemen heeft of een psychische probleem. In die gevallen is het soms beter dat hij/zij (tijdelijk) wordt geplaatst in een jeugdinstelling. 
  • Jeugdhulpplus: Dit is hulp voor jongeren met ernstige (gedrags)problemen. Deze jongeren hebben bescherming nodig, tegen zichzelf of tegen anderen. Voor verblijf in de Jeugdzorgplus is een machtiging van de kinderrechter nodig. 
  • Jeugdreclassering: Hierbij gaat het om begeleiding voor jongeren die een proces-verbaal hebben gehad van de politie of leerplichtambtenaar. Zij krijgen een persoonlijk begeleidingsplan. Alleen Kinderrechters, het Openbaar Ministerie (OM) en de Raad voor de Kinderbescherming kunnen jeugdreclassering opleggen. 
     

Contact

Heeft u een vraag over jeugdhulp of wilt u in gesprek met ons? Neem dan contact op met Maatschappelijke Zaken. Een consulent denkt met u mee over een oplossing die bij u past. Op de pagina werkwijze Maatschappelijke Zaken kunt u meer lezen over hoe onze werkwijze eruit ziet en wat u van ons kunt verwachten.

Kosten

Voor jeugdhulp hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.