Er zijn verschillende vormen van kinderopvang. Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar, gastouderbureaus en opvang door gastouders.

Vergoeding via de Belastingdienst

Misschien hoeft u minder te betalen voor de opvang van uw kind(eren). Bijvoorbeeld omdat u en uw partner allebei werken. Of omdat u als alleenstaande ouder werkt, een opleiding of een inburgeringscursus volgt.

Een vergoeding via de Belastingdienst heet ‘kinderopvangtoeslag’. U moet deze toeslag zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Op hun website vindt u veel informatie.

Een deel van de kosten betaalt u zelf. De kinderopvang kan u vertellen en uitleggen wat u zelf nog moet betalen. Dit heeft ook te maken met uw inkomen.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst?

Maar wilt u wel in aanmerking komen voor lagere kosten voor kinderopvang? De gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren geven subsidie voor kinderen in de peuterleeftijd die gebruik maken van de kinderopvang. Daardoor worden de kosten voor de kinderopvang lager. Hoeveel u moet betalen is afhankelijk van uw inkomen. De kinderopvang kan u dit vertellen. Hieronder leest u per gemeente wat daarvoor de voorwaarden zijn.

Opvang nodig vanwege de thuissituatie

De Sociaal Medische Indicatie (SMI)regeling is bedoeld om inwoners tijdelijk financieel te ondersteunen in de kosten van kinderopvang als ze door medische of sociale omstandigheden niet in staat zijn de volledige zorg te dragen voor hun thuiswonende kinderen tot maximaal 13 jaar en niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Het gaat om kinderen, waar een gezonde ontwikkeling onder druk komt te staan vanwege ernstige en aantoonbare sociale, psychische of lichamelijke belemmeringen binnen het gezin. 

Bij het stellen van een sociaal medische indicatie wordt ook gekeken naar de eigen kracht en de ondersteuning vanuit het netwerk. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een smi? Bekijk de pagina Kinderopvang vanwege thuissituatie.

Buitenshuis

Kinderen (0-12 jaar) die ouders hebben met psychiatrische problemen of verslavings-problematiek kunnen gebruik maken van kinderopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang, sportclubs etc. om even buitenshuis te zijn. Hierover kan worden afgestemd met een jeugdconsulent.

Kinderopvang met subsidie

In Huizen

Voorwaarden:

 • Uw peuter is tussen de 2,5 jaar en 4 jaar oud.
 • De gemeente Huizen subsidieert 8 uren per week kinderopvang, verdeeld over 2 dagdelen. Gedurende 40 weken per jaar.
 • U betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage op basis van de jaarlijkse VNG-adviestabel. De tabel kunt u vinden op www.vng.nl met de zoekterm VNG-adviestabel peuteropvang.

In Blaricum, Eemnes en Laren

Voorwaarden:

 • Uw peuter is tussen de 2 jaar en 4 jaar oud.
 • De gemeente subsidieert 8 uren per week kinderopvang voor zogenoemde kostwinnersgezinnen (gezinnen waar één van de ouders werkt), verdeeld over maximaal 2 dagdelen. Gedurende 40 weken per jaar.
 • U betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage op basis van de jaarlijkse VNG-adviestabel. De tabel kunt u vinden op www.vng.nl met de zoekterm VNG-adviestabel peuteropvang.

Kinderen met een indicatie voor voorschoolse educatie (VE)

Kinderen worden regelmatig getest door het consultatiebureau. Als blijkt dat uw kind achterloopt in taal of in ontwikkeling, krijgt uw kind een VE-indicatie. Een VE-programma start vanaf de leeftijd dat uw kind 2 jaar is en eindigt als uw kind naar de basisschool gaat. Dit betekent dat uw kind extra aandacht krijgt op de kinderopvang. Daardoor worden de kosten voor u lager. Hoeveel u moet betalen is afhankelijk van uw inkomen. De kinderopvang kan u dit vertellen.

Let op: U heeft dan geen recht meer op een vergoeding (kinderopvangtoeslag) via de Belastingdienst voor de VE-uren.

In Huizen 

Voorwaarden:

 • Uw kind heeft een VE-indicatie gekregen van het consultatiebureau (Jeugd en Gezin).
 • Uw kind volgt maximaal 16 uur per week het VE-programma. Deze uren zijn verdeeld over 4 of 5 dagdelen, gedurende 40 weken per jaar.
 • U betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage over maximaal 8 uur per week bij een VE-programma van 16 uur. Deze bijdrage is op basis van de jaarlijkse VNG-adviestabel. De tabel kunt u vinden op www.vng.nl met de zoekterm VNG-adviestabel peuteropvang.

In Blaricum, Eemnes en Laren 

Voorwaarden:

 • Uw kind heeft een VE-indicatie gekregen van het consultatiebureau (Jeugd en Gezin).
 • Uw kind volgt 16 uur per week het VE-programma. Deze uren zijn verdeeld over 4 of 5 dagdelen, gedurende 40 weken per jaar.
 • U betaalt een ouderbijdrage op basis van de jaarlijkse VNG-adviestabel. De tabel kunt u vinden op www.vng.nl met de zoekterm VNG-adviestabel peuteropvang.

Huizen

Heeft u recht op kinderopvang met subsidie? Of heeft uw kind kind een VE-indicatie? In Huizen kunt u terecht bij de volgende kinderopvang:

Blaricum, Eemnes en Laren

Heeft u recht op kinderopvang met subsidie? Heeft uw kind kind een VE-indicatie? In Blaricum, Eemnes en Laren kunt u terecht bij de volgende kinderopvang:

Heeft u recht op kinderopvang met subsidie omdat u een kostwinnersgezin bent? Dan kunt terecht bij de volgende kinderopvang: 

In Blaricum

In Eemnes

In Laren