Als u hulp of ondersteuning nodig hebt dan kunt u er voor kiezen of de gemeente deze hulp voor u regelt (zorg in natura) of dat u dit zelf inkoopt met een persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf hulp, ondersteuning of een hulpmiddel kunt inkopen. Een pgb geeft u veel vrijheid en ruimte. Maar het betekent ook veel regelwerk voor uzelf.

Verschillende soorten pgb

Een pgb aanvragen kan bij de gemeente, uw zorgverzekering of bij het zorgkantoor. Afhankelijk van welke zorg u nodig heeft.

 • Wilt u een pgb aanvragen voor ondersteuning aan huis? Bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding, vervoer of hulp bij het huishouden. Neem dan contact op met de gemeente. Deze zorg valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 • Wilt u een pgb aanvragen voor zorg of ondersteuning voor uw kind? Neem dan contact op met de gemeente. Deze zorg valt onder de Jeugdwet.
 • Wilt u een pgb aanvragen voor verpleging en verzorging? Neem dan contact op met uw zorgverzekering.
 • Wilt u een pgb aanvragen voor zware, langdurige zorg? Bijvoorbeeld als u 24 uur per dag zorg nodig heeft? Neem dan contact op met het Zorgkantoor. Deze zorg valt onder de Wet langdurige zorg

Zelftest

Via de de pgb test kunt u zelf testen of een pgb bij u past. Dit kan met behulp van een vragenlijst. Dit is geen test om te kijken of u recht heeft op een pgb.

Pgb aanvragen bij de gemeente

U wilt een pgb aanvragen bij de gemeente. Om een pgb te krijgen, moet u voldoen aan wettelijke eisen:

 • U moet uw pgb zelf kunnen beheren;
 • De ondersteuning is veilig en past bij wat u nodig heeft;
 • U kunt uitleggen waarom u voor een pgb kiest;
 • Bij ondersteuning vanuit de Jeugdwet moet u motiveren waarom hulp in natura niet passend is. 

Als u hieraan voldoet, moet u een pgb-plan schrijven.

Pgb-plan maken

In een pgb-plan beschrijft u wat u nodig heeft en hoe u alles wilt regelen. Ook legt u daarin uit waarom u een pgb wilt. U mag zelf weten hoe u de dingen opschrijft. Met uw pgb-plan doet u een pgb-aanvraag bij de gemeente. Volg deze stappen:

1. Maak uw pgb-plan  
Gebruik hiervoor een van deze formulieren: 
Volwassenen: Persoonlijk plan Volwassenen
Jeugd (tot 18 jaar): Persoonlijk plan Jeugd

2. Geef in het pgb-plan aan waarom u een pgb aanvraagt.

3. Leg uit hoe u alles wilt organiseren.
Zoals: Hoe vaak en lang komt de zorgverlener? Hoe ziet de zorg eruit? Krijgt u ondersteuning van een persoon? Of van een organisatie?
Een organisatie moet een kwaliteitskeurmerk hebben. Zet daarom in uw pgb-plan ook het Kamer van Koophandel-nummer van de organisatie. Daarnaast kunt u de organisatie vragen of zij iets over zichzelf kunnen opschrijven: over hun kwaliteit en over hoe zij de ondersteuning geven. Ook dit stuurt u mee met uw pgb-plan.

4. Als het pgb-plan klaar is, stuurt u het formulier naar de gemeente.
Per e-mail naar: info@maatschappelijkezaken.nl of met de post naar: Maatschappelijke Zaken, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Hulp bij het invullen van uw pgb-plan

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het plan? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Maatschappelijke Zaken. 

Cliëntondersteuning

U kunt ook contact opnemen met een cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner is onafhankelijk en denkt mee over wat u nodig heeft. Ook kan een cliëntondersteuner helpen bij het invullen van het Persoonlijk Plan. De hulp van een cliëntondersteuner is gratis. Kijk voor meer informatie bij Cliëntondersteuning.

Beoordeling van uw pgb-plan

De gemeente bekijkt uw pgb-plan en beoordeelt uw pgb-aanvraag. Binnen acht weken krijgt u bericht terug van de gemeente.

Meer informatie en handige websites

 • De PGB-pagina op de website van de Sociale verzekeringsbank (SVB)
 • Per saldo: de belangenvereniging voor mensen met een pgb
 • Het CAK: het Centraal Administratie Kantoor

Contact

Heeft u vragen over het persoonsgebonden budget? Neem dan contact met ons op.